Mer om mastit

SRB huvud
Foto: Bengt Ekberg

SVA:s hemsida har mycket matnyttig information om mastit (och massor av annat):

Mastit hos nötkreatur, SVA – information om juverinflammation i allmänhet och med länkar till informationssidor om olika bakterier

Mastitdiagnostik vid SVA – läs mer om vilken diagnostik SVA har att erbjuda

Mastitremiss (pdf) – SVA:s remiss för mastitundersökningar